Nowe produkty
Oferta ESAB
Przedstawiamy ofertę materiałów i urządzeń spawalniczych firmy ESAB...
Drut płaski
Przedstawiamy Państwu nowoczesną technologię spawania MIG/MAG drutem płaskim...
Topnik TAL 100
Topnik fluorkowo-zasadowy do spawania stali niestopowych w konstrukcjach stalowych, zbiornikach, rurociągach...
Przyłbice MultiGlas Nowe przyłbice MultiGlas w oryginalnych, różnorodnych kolorach i wzorach.
HGMIG 350 Profesjonalna, 3-fazowa spawarka MIG/MAG z oddzielnym podajnikiem. Doskonała do spawania stali węglowej i nierdzewnej.

KONKURS OFERT
REQUEST FOR QUOTATION

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
(Request for Quotation Regarding the Project Performed within the Regional Operational Programme for Lower Silesia Voivodeship for the years 2014-2020)

Oś Priorytetowa 1 :

Przedsiębiorstwa i innowacje
Priority axis 1 : Enterprises and innovations

Działanie 1.5 :

Rozwój produktów i usług w MśP
Action 1.5 : Development of products and services at SME

Poddziałanie 1.5.1 :

Rozwój produktów i usług w MśP - konkurs horyzontalny
Subaction 1.5 : Development of products and services at SME - horizontal tender competition

Schemat 1.5A :

Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MśP z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat
Scheme 1.5A: Supporting product and process innovativeness at SME, excluding micro-enterprises younger than 2 years

Tytuł projektu:

Wdrożenie technologii doskonalenia procesu wytwarzania bezszwowych drutów proszkowych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 nr projektu RPDS.01.05.01-02-0711/16
Project title:
Implementation of technologies for enhancing the manufacturing process of seamless flux-cored wires

Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund and the National Budget within the Regional Operative Program for the Province of Lower Silesia for the years 2014-2020, project No.:RPDS.01.05.01-02-0711/16

DOKUMENTY KONKURSOWE DO POBRANIA
DOCUMENTS DOWNLOAD:

1. LINIA MOKROCI?GU
1. WET DRAWING LINE:

Wersja polskojęzyczna
(polish version):
:: Zapytanie ofertowe
Wersje anglojęzyczna
(english version):
:: Inquiry
:: Annex 1
:: Annex 2
Uwaga! Postępowanie konkursowe zakończone. Wyniki postępowania dostępne TUTAJ
Attention! Tender is closed. Selection of the winning tender available HERE

2. LINIA MIEDZIOWANIA ELEKTROLITYCZNEGO
1. ELECTROLYTIC COPPERING LINE:

Wersja polskojęzyczna
(polish version):
:: Zapytanie ofertowe
:: Załącznik 1
:: Załącznik 2
Wersje anglojęzyczna
(english version):
:: Inquiry
:: Annex 1
:: Annex 2
Uwaga! Postępowanie konkursowe zakończone. Wyniki postępowania dostępne TUTAJ
Attention! Tender is closed. Selection of the winning tender available HERE

3. WYPOSAZENIE LABORATORYJNE DO PROWADZENIA BADAN UDARNOSCI

Wersja polskojęzyczna
(polish version):
:: Zapytanie ofertowe
:: Załącznik 1
:: Załącznik 2
Uwaga! Postępowanie konkursowe zakończone. Wyniki postępowania dostępne TUTAJ


Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 1 :

Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.4 :

Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.4.1 :

Internacjonalizacja przedsiębiorstw - konkurs horyzontalny

Schemat 1.4B :

Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw

Tytuł projektu:

Wdrożenie planu internacjonalizacji oferty bezszwowych drutów proszkowych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 nr projektu RPDS.01.05.01-02-0711/16

DOKUMENTY KONKURSOWE DO POBRANIA

:: Zapytanie ofertowe
:: Załącznik 1