Nowe produkty
Oferta ESAB
Przedstawiamy ofertę materiałów i urządzeń spawalniczych firmy ESAB...
Drut płaski
Przedstawiamy Państwu nowoczesną technologię spawania MIG/MAG drutem płaskim...
Topnik TAL 100
Topnik fluorkowo-zasadowy do spawania stali niestopowych w konstrukcjach stalowych, zbiornikach, rurociągach...
Przyłbice MultiGlas Nowe przyłbice MultiGlas w oryginalnych, różnorodnych kolorach i wzorach.
HGMIG 350 Profesjonalna, 3-fazowa spawarka MIG/MAG z oddzielnym podajnikiem. Doskonała do spawania stali węglowej i nierdzewnej.

PROJEKT: "Wdrożenie innowacyjnej technologii ciągłego wytwarzania bezszwowych drutów proszkowych"

Priorytet 1 :

Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw "Przedsiębiorstwa i innowacyjność",
Priority 1 : Competitiveness improvement of the Lower Silesian enterprises "Enterprises and innovation"

Działanie 1.1 :

Innowacje dla Przedsiębiorstw
Action 1.1 : Innovations for Enterprises

Schemat 1.1.A1 :

"Dotacje inwestycyjne dla MSP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie regionalnym zgodną z Regionalną Strategią Innowacji" (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)
Scheme 1.1.A1: "Investment allowances for small and middle sized companies supporting the product and process innovation at regional level according to the Regional Innovation Strategy (excluding tourism projects)."

Tytuł projektu:

"Wdrożenie innowacyjnej technologii ciągłego wytwarzania bezszwowych drutów proszkowych"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 nr umowy UDA-RPDS.01.01.00-02-023/13-00 z dnia 12.09.2013 r.
Project title:
"Implementation of the innovative process of continuous manufacturing the seamless flux cored wires"

Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund and the National Budget within the Regional Operative Program for the Province of Lower Silesia for the years 2007-2013, contract - No.: UDA-RPDS.01.01.00-02-023/13-00.

PODGLĽD ON-LINE Z LINII PRODUKCYJNEJ (Hasło: multi)
Live production webcam: (password: multi)

...
Tablica informacyjna projektu / EU information board