Umowa o udzielenie Grantu nr 61/DBnI/2018 z dnia 5.12.2018 r, „Udoskonalenie procesu czyszczenia walcówki spawalniczej z pozostałości zendry oraz optymalizacja zawartości żelaza w kąpielach miedziujących w celu poprawy własności spawalniczych wyrobu gotowego”

Dolnośląski Bon na Innowacje
Numer projektu: W/100/DARRSA/KS/11102018
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz ze środków Województwa Dolnośląskiego w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Tytuł projektu: „Udoskonalenie procesu czyszczenia walcówki spawalniczej z pozostałości zendry oraz optymalizacja zawartości żelaza w kąpielach miedziujących w celu poprawy własności spawalniczych wyrobu gotowego”
Umowa o udzielenie Grantu nr 61/DBnI/2018 z dnia 5.12.2018 r.
Wsparcie ze środków Unii Europejskiej stanowi 90% wartości usługi, nie więcej niż 71 100,00 zł.

bon