IMT TIG 2

EN- ISO 1668: W3Si1
AWS A 5.18: ER 70S-6

Sprawdź dopuszczenia produktu.

 

Opis

Pręt spawalniczy, miedziowany, z dodatkiem Mn i Si do spawania w osłonie gazu ochronnego I1 (czystego Argonu). Własności metalurgiczne drutu
zapewniają wysoką jakość spoin. IMT TIG 2 przeznaczony jest do spawania stali niestopowej, stali niskostopowych oraz stali przeznaczonej na urządzenia
ciśnieniowe.

Skład chemiczny [%] Właściwości mechaniczne Pozycje spawania Prąd spawania Wymiary [ø mm] *
C = 0,07
Si = 0,80
Mn = 1,40
GAZ OCHRONNY: I1 (100% Ar)
Re [MPa]: > 460
Rm [MPa]: > 530
A5 [%]: > 27
KV [J]: > 60 (-30°C)
pozycje-spawania = – 1,6 2,0 2,4 3,0 3,2

*Inne średnice dostępne po uzgodnieniu Lista dopuszczeń.

IMT TIG 2

EN- ISO 1668: W3Si1
AWS A 5.18: ER 70S-6

Sprawdź dopuszczenia produktu.

Opis

A welding rod, copper-covered, with a content of Mn and Si for welding in the protective gas shielding I1 (pure argon). Metallurgical properties of wires provide high-quality welds. IMT TIG 2 is intended for welding non-alloy steel, low-alloy steels and steel for pressure equipment.

Chemical composition [%] Mechanical properties Welding positions Welding current Dimensions [ø mm]*
C = 0,07
Si = 0,80
Mn = 1,40
PROTECTIVE GAS: I1 (100% Ar)
Re [MPa]: > 460
Rm [MPa]: > 530
A5 [%]: > 27
KV [J]: > 60 (-30°C)
pozycje-spawania = – 1,6 2,0 2,4 3,0 3,2

*Other dimensions available upon request. A list of authorizations is available.

IMT2