IMT TIG CrMo1

EN- ISO 21952-A: W CrMo1Si
AWS A 5.28: ER 80S-G

Sprawdź dopuszczenia produktu.

 

Opis

Pręt spawalniczy, miedziowany o zawartości Cr = 1,30% i Mo = 0,50% do spawania w osłonie gazu ochronnego I1 (czystego Argonu). Własności metalurgiczne
drutu zapewniają wysoką jakość spoin. IMT TIG CrMo1 przeznaczony jest do spawana stali odpornych na pełzanie oraz stali niskostopowych o dużej
wytrzymałości.

Skład chemiczny [%] Właściwości mechaniczne Pozycje spawania Prąd spawania Wymiary [ø mm] *
C = 0,08
Si = 0,60
Mn = 1,00
Cr = 1,30
Mo = 0,50
GAZ OCHRONNY: I1 (100% Ar)
Re [MPa]: > 320
Rm [MPa]: > 460
A5 [%]: > 23
KV [J]: > 100 (+20°C)
pozycje-spawania = – 1,6 2,0 2,4 3,0 3,2

*Inne średnice dostępne po uzgodnieniu Lista dopuszczeń.

IMT TIG CrMo1

EN- ISO 21952-A: W CrMo1Si
AWS A 5.28: ER 80S-G

Sprawdź dopuszczenia produktu.

Opis

A welding rod, copper-covered, with a content of Cr = 1.30% and Mo = 0.50% for welding in the protective gas shielding I1  (pure argon). Metallurgical properties of wires provide high-quality welds. IMT TIG CrMo1 is intended for welding creep-resistant steels and low-alloy steels with high strength.

Chemical composition [%] Mechanical properties Welding positions Welding current Dimensions [ø mm]*
C = 0,08
Si = 0,60
Mn = 1,00
Cr = 1,30
Mo = 0,50
PROTECTIVE GAS: I1 (100% Ar)
Re [MPa]: > 320
Rm [MPa]: > 460
A5 [%]: > 23
KV [J]: > 100 (+20°C)
pozycje-spawania = – 1,6 2,0 2,4 3,0 3,2

*Other dimensions available upon request. A list of authorizations is available

IMT2