Dotacje UE

Umowa Nr. UDA-RPDS.01.01.00-02-023/13-00 „Wdrożenie innowacyjnej technologii ciągłego wytwarzania bezszwowych drutów proszkowych Projekt nr RPDS.01.05.01-02-0711/16 pt. „Wdrożenie technologii doskonalenia procesu wytwarzania bezszwowych drutów proszkowych” Umowa o udzielenie Grantu nr 61/DBnI/2018 z dnia 5.12.2018 r, „Udoskonalenie procesu czyszczenia walcówki spawalniczej z pozostałości zendry oraz optymalizacja zawartości żelaza w kąpielach miedziujących w celu poprawy własności spawalniczych wyrobu gotowego”