Dotacje UE

tablica_ue

Priorytet 1 :

Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw „Przedsiębiorstwa i innowacyjność”,

Działanie 1.1 :

Innowacje dla Przedsiębiorstw

Schemat 1.1.A1 :

„Dotacje inwestycyjne dla MSP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie regionalnym zgodną z Regionalną Strategią Innowacji” (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)

Tytuł projektu:

„Wdrożenie innowacyjnej technologii ciągłego wytwarzania bezszwowych drutów proszkowych”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 nr umowy UDA-RPDS.01.01.00-02-023/13-00 z dnia 12.09.2013 r.

PODGLĄD ON-LINE Z LINII PRODUKCYJNEJ (Hasło: multi)