Kontakt

Siedziba firmy
59-170 Przemków
Ul.Fabryczna 10
tel (076) 831 93 13
fax (076) 832 00 40
Oddział we Wrocławiu
53-608 Wrocław
Ul.Robotnicza 56
tel/fax (071) 373 50 30
wroclaw@multimet.com.pl
Oddział w Katowicach
40-833 Katowice
Ul.Obroki 109
tel/fax (032) 250 41 07
(032) 250 41 63
katowice@multimet.com.pl
Oddział w Gdańsku
80-557 Gdańsk
Ul.Załogowa 6
tel/fax (058) 341 33 81
gdansk@multimet.com.pl
Oddział w Szczecinie
szczecin@multimet.com.pl
Oddział w Poznaniu
tel.: (061) 868-90-50
poznan@multimet.com.pl
Oddział w Lublinie
20-314 Lublin
Ul.Krzemionki 7
tel/fax (081) 748 28 60
lublin@multimet.com.pl