IMT 309 LSi

EN- ISO 14343-A: W/G 23 12 LSi
AWS A 5.9 – 93: ER309 LSi
Werkstoff Nr – 1.4332

Sprawdź dopuszczenia produktu.

 

Opis

Druty i pręty do spawania i napawania półautomatycznego w osłonie mieszanki gazowej Ar + CO2 (MAG) oraz argonu Ar (TIG). Po spawaniu otrzymuje się
stopiwo o strukturze austenitycznej o wysokiej zawartości Cr i Ni przy niskiej zawartości węgla. Przeznaczone do łączenia niestopowych, niskostopowych,
nierdzewnych, żaroodpornych gatunków stali ze stalami austenitycznymi. Stosowane również do układania warstw buforowych przy platerowaniu
powierzchni z blach niestabilizowanych, stabilizowanych i austenitycznych stali o niskiej zawartości węgla. Podwyższona zawartość krzemu w celu
poprawy spawalności.

 

Skład chemiczny [%] Właściwości mechaniczne Pozycje spawania

MIG

Pozycje spawania TIG Prąd
spawania MIG
Prąd
spawania TIG
C = 0,03
Si = 0,65 – 1,00
Mn = 1,00 – 2,50
Cr = 23,00 – 25,00
Ni = 12,00 – 14,00
GAZ OCHRONNY: M1
Re [MPa]: > 320
Rm [MPa]: > 510
A5 [%]: > 25
KV [J]: > 47 (-20˚C)
pozycje-spawania bez-nazwy-2 =+ =-
Wymiary [ø mm] *
Druty spawalnicze MIG 0,8 1,0 1,2 1,6 Pręty spawalnicze TIG 0,8 1,0 1,2  1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 5,0

*Inne średnice dostępne po uzgodnieniu Lista dopuszczeń.

IMT 309 LSi

EN- ISO 14343-A: W/G 23 12 LSi
AWS A 5.9 – 93: ER309 LSi
Werkstoff Nr – 1.4332

Sprawdź dopuszczenia produktu.

Opis

Wires and rods for semi-automatic welding and hardfacing in the gas mixture shielding Ar + CO2 (MAG) and argon Ar (TIG). After welding, an austenitic weld deposit with high Cr and Ni content and low carbon content is obtained. Intended for bonding non-alloy, low-alloy, stainless, heat-resistant steel grades with austenitic steels. Also used for laying buffer layers for plating surfaces of unstabilized sheets, stabilized and austenitic steels with low carbon content. Increased silicon content to improve weldability.

Chemical composition [%] Mechanical properties    MIG welding positions  TIG welding positions    MIG welding current TIG welding current
C = 0,03
Si = 0,65 – 1,00
Mn = 1,00 – 2,50
Cr = 23,00 – 25,00
Ni = 12,00 – 14,00
PROTECTIVE GAS: M1
Re [MPa]: > 320
Rm [MPa]: > 510
A5 [%]: > 25
KV [J]: > 47 (-20˚C)
pozycje-spawania bez-nazwy-2 =+ =-
Dimensions [ø mm] *
MIG welding wires: 0,8 1,0 1,2 1,6 TIG welding rods: 0,8 1,0 1,2  1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 5,0

*Other dimensions available upon request. A list of authorizations.

IMT2