MULTIMIG 71

EN- ISO 17632-A: T42 2 P C 1 H5
AWS A 5.20: E71T – 1C

Sprawdź dopuszczenia produktu.

 

Kategoria:

Opis

Drut proszkowy z rdzeniem rutylowym, o szybko krzepnącym żużlu do spawania we wszystkich pozycjach w osłonie gazu C1 (CO2). Zapewnia wysoką
wydajność spawania, bardzo niska zawartość wodoru (HD < 5 ml / 100 g). Drut MULTIMIG 71 stosowany jest w konstrukcjach typu off shore oraz
przemyśle stoczniowym.

Skład chemiczny [%] Właściwości mechaniczne Pozycje spawania Prąd spawania Wymiary [ø mm] *
C = 0,05
Mn = 1,35
Si = 0,50
GAZ OCHRONNY: C1 (CO2)
Re [MPa]: > 440
Rm [MPa]: > 535
A5 [%]: > 28
KV [J]: > 110 (-20°C) C1 (CO2)
pozycje-spawania = + 1,0 1,2 1,4 1,6

*Inne średnice dostępne po uzgodnieniu Lista dopuszczeń.

MULTIMIG 71

EN- ISO 17632-A: T42 2 P C 1 H5
AWS A 5.20: E71T – 1C

Sprawdź dopuszczenia produktu.

Opis

A powder wire with rutile core and fast-solidifying slag for welding in all positions in gas shielding C1 (CO2). It provides high welding efficiency and very low hydrogen content (HD < 5 ml / 100 g). MULTIMIG 71 wire is used in off shore construction and shipbuilding.

Chemical composition [%] Mechanical properties Welding positions Welding current Dimensions [ø mm] *
C = 0,05
Mn = 1,35
Si = 0,50
PROTECTIVE GAS: C1 (CO2)
Re [MPa]: > 440
Rm [MPa]: > 535
A5 [%]: > 28
KV [J]: > 110 (-20°C) C1 (CO2)
pozycje-spawania = + 1,0 1,2 1,4 1,6

*Other dimensions available upon request. A list of authorizations.

IMT2