IMT 8 Mo

EN- ISO 14171-A: S3Mo
AWS A 5.23: EA4

Sprawdź dopuszczenia produktu.

 

Kategoria:

Opis

Drut elektrodowy, miedziowany o zawartości Mo = 0,48%. Właściwości metalurgiczne drutu zapewniają wysoką jakość spoin oraz niezawodne podawanie
drutu. IMT 8 Mo przeznaczony jest do spawania stali o średniej i podwyższonej wytrzymałości..

Skład chemiczny [%] Prąd spawania Wymiary [ø mm] *
C = 0,13
Si = 0,13
Mn = 1,45
Cr = 0,07
Ni = 0,02
Mo = 0,48
= + | ~    1,6 2,0 2,4 3,0 3,2 4,0 5,0

*Inne średnice dostępne po uzgodnieniu Lista dopuszczeń.

IMT 8 Mo

EN- ISO 14171-A: S3Mo
AWS A 5.23: EA4

Sprawdź dopuszczenia produktu.

Opis

An electrode wire, copper-covered, with a content of Mo = 0.48%. Metallurgical properties of wires provide high-quality welds and reliable wire feed. IMT 8 is intended for welding medium and increased strength steels.

Chemical composition [%] Welding current Dimensions [ø mm] *
C = 0,13
Si = 0,13
Mn = 1,45
Cr = 0,07
Ni = 0,02
Mo = 0,48
= + | ~    1,6 2,0 2,4 3,0 3,2 4,0 5,0

*Other dimensions available upon request. A list of authorizations.

IMT2