IMT 7

EN- ISO 14171-A: S1
AWS A 5.17: EL12
Werkstoff Nr – 1.0351

Sprawdź dopuszczenia produktu.

 

Drut elektrodowy, miedziowany. Właściwości metalurgiczne drutu zapewniają wysoką jakość spoin oraz niezawodne podawanie drutu. IMT 7 przeznaczony
jest do spawania stali konstrukcyjnych, kotłowych i okrętowych. Stosowany do wykonywania spoin czołowych i pachwinowych konstrukcji stalowych
ogólnego przeznaczenia, zbiorników ciśnieniowych oraz do napawania w kolejnictwie.

Skład chemiczny [%] Prąd spawania Wymiary [ø mm] *
C = 0,07
Si = 0,08
Mn = 0,45
Cu – pokrycie
= + | ~    1,6 2,0 2,4 3,0 3,2 4,0 5,0

*Inne średnice dostępne po uzgodnieniu Lista dopuszczeń.