IMT 9

EN- ISO 14171-A: S2
AWS A 5.17: EM12
Werkstoff Nr – 1.0351

Sprawdź dopuszczenia produktu.

 

Drut elektrodowy, miedziowany. Właściwości metalurgiczne drutu zapewniają wysoką jakość spoin oraz niezawodne podawanie drutu. IMT 9 przeznaczony
jest do spawania stali niestopowych i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości (stale konstrukcyjne, kotłowe, okrętowe) oraz do napawania w
kolejnictwie.

Skład chemiczny [%] Prąd spawania Wymiary [ø mm] *
C = 0,09
Si = 0,14
Mn = 1,00
Cu – pokrycie
= + | ~    1,6 2,0 2,4 3,0 3,2 4,0 5,0

*Inne średnice dostępne po uzgodnieniu Lista dopuszczeń.