IMT 9 Ni2

EN ISO 14171-A: S2Ni2
AWS A 5.17: EH12K

Sprawdź dopuszczenia produktu.

 

Kategoria:

Opis

Drut elektrodowy, miedziowany o zawartości Ni = 2,46%. Właściwości metalurgiczne drutu zapewniają wysoką jakość spoin oraz niezawodne podawanie
drutu. IMT 9 Ni2 przeznaczony jest do spawania stali niskostopowych, stali odpornych na starzenie oraz stali odpornych na korozję w wodzie morskiej.

Skład chemiczny [%] Prąd spawania Wymiary [ø mm] *
C = 0,075
Si = 0,13
Mn = 1,04
Ni = 2,46
Cu – pokrycie
= + | ~    1,6 2,0 2,4 3,0 3,2 4,0 5,0

*Inne średnice dostępne po uzgodnieniu Lista dopuszczeń.

IMT 9 Ni2

EN ISO 14171-A: S2Ni2
AWS A 5.17: EH12K

Sprawdź dopuszczenia produktu.

Opis

An electrode wire, copper-covered, with a content of Ni = 2.46%. Metallurgical properties of wires provide high-quality welds and reliable wire feed. IMT 9 Ni2 is intended for welding low-alloy steels, aging-resistant steels and steels resistant to corrosion in sea water.

Chemical composition [%] Welding current Dimensions [ø mm]*
C = 0,075
Si = 0,13
Mn = 1,04
Ni = 2,46
Cu – coverage
= + | ~    1,6 2,0 2,4 3,0 3,2 4,0 5,0

*Other dimensions available upon request. A list of authorizations is available.

IMT2