IMT 9 CrMo1

EN- ISO 24598-A: S CrMo1
AWS A 5.23: EB2R

Sprawdź dopuszczenia produktu.

 

Kategoria:

Opis

Drut elektrodowy, miedziowany o zawartości Cr = 1,25% i Mo = 0,53%. Właściwości metalurgiczne drutu zapewniają wysoką jakość spoin oraz niezawodne
podawanie drutu. IMT 9 CrMo1 przeznaczony jest do spawania stali odpornych na pełzanie oraz niskostopowych stali o podwyższonej wytrzymałości w
przemyśle energetycznym.
Skład chemiczny [%]

Skład chemiczny [%] Prąd spawania Wymiary [ø mm] *
C = 0,10
Si = 0,16
Mn = 0,73
Cr = 1,25
Ni = 0,04
Mo = 0,53
= + | ~    1,6 2,0 2,4 3,0 3,2 4,0 5,0

*Inne średnice dostępne po uzgodnieniu Lista dopuszczeń.

IMT 9 CrMo1

EN- ISO 24598-A: S CrMo1
AWS A 5.23: EB2R

Sprawdź dopuszczenia produktu.

Opis

An electrode wire, copper-covered, with a content of Cr = 1.25% and Mo = 0.53%. Metallurgical properties of wires provide high-quality welds and reliable wire feed. IMT 9 CrMo1 is intended for welding creep-resistant steels and low alloy steels with increased strength in power engineering industry.

Chemical composition [%] Welding current Dimensions [ø mm]*
C = 0,10
Si = 0,16
Mn = 0,73
Cr = 1,25
Ni = 0,04
Mo = 0,53
= + | ~    1,6 2,0 2,4 3,0 3,2 4,0 5,0

*Other dimensions available upon request. A list of authorizations is available.

IMT2