IMT 8 Ni1Mo

EN ISO 14171-A: S3Ni1Mo
AWS A 5.23: EG

Sprawdź dopuszczenia produktu.

 

Kategoria:

Opis

Drut elektrodowy, miedziowany o zawartości Ni = 0,90% i Mo = 0,52%. Właściwości metalurgiczne drutu zapewniają wysoką jakość spoin oraz niezawodne
podawanie drutu. IMT 8 Ni1Mo przeznaczony jest do spawania stali o średniej i podwyższonej wytrzymałości.

Skład chemiczny [%] Prąd spawania Wymiary [ø mm] *
C = 0,11
Si = 0,18
Mn = 1,55
Ni = 0,90
Mo = 0,52
= + | ~    1,6 2,0 2,4 3,0 3,2 4,0 5,0

*Inne średnice dostępne po uzgodnieniu Lista dopuszczeń.

IMT 8 Ni1Mo

EN ISO 14171-A: S3Ni1Mo
AWS A 5.23: EG

Sprawdź dopuszczenia produktu.

Opis

An electrode wire, copper-covered, with a content of Ni = 0.90% and Mo = 0.52%. Metallurgical properties of wires provide high-quality welds and reliable wire feed. IMT 8 is intended for welding medium and increased strength steels.

Chemical composition [%] Welding current Dimensions [ø mm] *
C = 0,11
Si = 0,18
Mn = 1,55
Ni = 0,90
Mo = 0,52
= + | ~    1,6 2,0 2,4 3,0 3,2 4,0 5,0

*Other dimensions available upon request. A list of authorizations.

IMT2