IMT 9 Si

EN- ISO 14171-A: S2Si
AWS A 5.17: EM12K
Werkstoff Nr – 1.0351

Sprawdź dopuszczenia produktu.

 

Kategoria:

Opis

Drut elektrodowy, miedziowany o zawartości Si = 0,24%. Właściwości metalurgiczne drutu zapewniają wysoką jakość spoin oraz niezawodne podawanie
drutu. IMT 9 Si przeznaczony jest do spawania stali niskowęglowych, niskostopowych, stali o średniej i podwyższonej wytrzymałości (stale konstrukcyjne,
drobnoziarniste, kotłowe i okrętowe).

Skład chemiczny [%] Prąd spawania Wymiary [ø mm] *
C = 0,11
Si = 0,24
Mn = 0,92
Cu – pokrycie
= + | ~    1,6 2,0 2,4 3,0 3,2 4,0 5,0

*Inne średnice dostępne po uzgodnieniu Lista dopuszczeń.

IMT 9 Si

EN- ISO 14171-A: S2Si
AWS A 5.17: EM12K
Werkstoff Nr – 1.0351

Sprawdź dopuszczenia produktu.

Opis

An electrode wire, copper-covered, with a content of Si = 0.24%. Metallurgical properties of wires provide high-quality welds and reliable wire feed. IMT 9 Si is intended for welding low-carbon and low-alloy steels as well as steels with medium and increased strength (structural, fine-grained, boiler, shipbuilding steels).

Chemical composition [%] Welding current Dimensions [ø mm]*
C = 0,11
Si = 0,24
Mn = 0,92
Cu –coverage
= + | ~    1,6 2,0 2,4 3,0 3,2 4,0 5,0

*Other dimensions available upon request. A list of authorizations is available.

IMT2