IMT 9 CrMo2

EN- ISO 24598-A: S CrMo2
AWS A 5.23: EB3R

Sprawdź dopuszczenia produktu.

 

Kategoria:

Opis

Drut elektrodowy, miedziowany o zawartości Cr = 2,39% i Mo = 1,01%. Właściwości metalurgiczne drutu zapewniają wysoką jakość spoin oraz niezawodne
podawanie drutu. IMT 9 CrMo2 przeznaczony jest do spawania stali odpornej na pełzanie.

Skład chemiczny [%] Prąd spawania Wymiary [ø mm] *
C = 0,11
Si = 0,16
Mn = 0,63
Cr = 2,40
Ni = 0,05
Mo = 1,00
= + | ~    1,6 2,0 2,4 3,0 3,2 4,0 5,0

*Inne średnice dostępne po uzgodnieniu Lista dopuszczeń.

IMT 9 CrMo2

EN- ISO 24598-A: S CrMo2
AWS A 5.23: EB3R

Sprawdź dopuszczenia produktu.

Opis

An electrode wire, copper-covered, with a content of Cr = 2.39% and Mo = 1.01%. Metallurgical properties of wires provide high-quality welds and reliable wire feed. IMT 9 CrMo2 is intended for welding cree-resistant steel.

Chemical composition [%] Welding current Dimensions [ø mm]*
C = 0,11
Si = 0,16
Mn = 0,63
Cr = 2,40
Ni = 0,05
Mo = 1,00
= + | ~    1,6 2,0 2,4 3,0 3,2 4,0 5,0

*Other dimensions available upon request. A list of authorizations is available.

IMT2