IMT AlMg4.5Mn

EN- ISO 18273 SAL 5183 (AlMg4.5Mn0.7(A))
AWS A 5.10 – 92: ER 5183
Werkstoff Nr – 3.3548

Sprawdź dopuszczenia produktu.

 

Opis

Aluminiowe druty i pręty do spawania półautomatycznego MIG i TIG w osłonie argonu, helu lub mieszanki Ar + H1 zawierające ok. 5% Mg oraz podwyższoną
zawartość Mn w celu zwiększenia wytrzymałości. Przeznaczone do spawania stopów AlMg oraz AlMgSi o wysokiej wytrzymałości. Stopiwo charakteryzuje
się wysoką odpornością na działanie wody morskiej.

Skład chemiczny [%] Właściwości mechaniczne Pozycje spawania

MIG

Pozycje
spawania TIG
Prąd
spawania MIG
Prąd
spawania TIG
Si = 0,40
Cr = 0,05 – 0,25
Fe = 0,40
Zn = 0,25
Cu = 0,10
Ti = 0,15
Mn = 0,50 – 1,00
Mg = 4,30 – 5,20
GAZ OCHRONNY I1: (100% Ar)
Re [MPa]: > 125
Rm [MPa]: > 275
A5 [%]: > 17
Temp. topn. [°C] 568 – 638
 bez-nazwy-2 bez-nazwy-2 =+ ~
Wymiary [ø mm] *
Druty spawalnicze MIG 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4 Pręty spawalnicze TIG 0,8 1,0 1,2  1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 5,0

*Inne średnice dostępne po uzgodnieniu Lista dopuszczeń.

IMT AlMg4.5Mn

EN- ISO 18273 SAL 5183 (AlMg4.5Mn0.7(A))
AWS A 5.10 – 92: ER 5183
Werkstoff Nr – 3.3548

Sprawdź dopuszczenia produktu.

Opis

Aluminium wires and rods for semi-automatic MIG and TIG welding in argon, helium or mixture Ar + H1 shielding, containing approx. 5% Mg and increased Mn content to increase strength. Intended for welding AlMg and AlMgSi alloys with high strength. The weld deposit is characterized by high resistance to seawater.

Chemical composition [%] Mechanical properties  MIG welding positions TIG welding positions MIG welding current TIG welding current
Si = 0,40
Cr = 0,05 – 0,25
Fe = 0,40
Zn = 0,25
Cu = 0,10
Ti = 0,15
Mn = 0,50 – 1,00
Mg = 4,30 – 5,20
PROTECTIVE GAS  I1: (100% Ar)
Re [MPa]: > 125
Rm [MPa]: > 275
A5 [%]: > 17
Melting point  [°C] 568 – 638
 bez-nazwy-2 bez-nazwy-2 =+ ~
Dimensions [ø mm] *
MIG welding wires: 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4 TIG welding rods: 0,8 1,0 1,2  1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 5,0

*Other dimensions available upon request. A list of authorizations.

IMT2