IMT AlSi 12

EN ISO 18273 SAL 4047 (AlSi12)
AWS A 5.10 – 92: ER 4047
Werkstoff Nr – 3.2585

Sprawdź dopuszczenia produktu.

 

Opis

Aluminiowe druty i pręty zawierające 12% Si do spawania półautomatycznego MIG i TIG w osłonie argonu, helu lub mieszanki Ar + H1. Przeznaczone do
spawania stopów aluminium (AlSi) zawierających powyżej 7% Si jako głównego składnika stopowego.Odporność stopiwa na korozję. Niska temperatura
topnienia minimalizuje deformacje materiału rodzimego.

Skład chemiczny [%] Właściwości mechaniczne Pozycje spawania

MIG

Pozycje
spawania TIG
Prąd
spawania MIG
Prąd
spawania TIG
Si = 12,00
Zn = 0,20
Fe = 0,80
Mg = 0,10
Cu = 0,03
Mn = 0,15
GAZ OCHRONNY I1: (100% Ar)
Re [MPa]: > 60
Rm [MPa]: > 130
A5 [%]: > 5
Temp. topn. [°C] 573 – 585
bez-nazwy-2 bez-nazwy-2 =+ ~
Wymiary [ø mm] *
Druty spawalnicze MIG 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4 Pręty spawalnicze TIG 0,8 1,0 1,2  1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 5,0

*Inne średnice dostępne po uzgodnieniu Lista dopuszczeń.

IMT AlSi 12

EN ISO 18273 SAL 4047 (AlSi12)
AWS A 5.10 – 92: ER 4047
Werkstoff Nr – 3.2585

Sprawdź dopuszczenia produktu.

Opis

Aluminium wires and rods containing 12% Si for semi-automatic MIG and TIG welding in argon, helium or mixture Ar + H1 shielding. Intended for welding aluminium alloys (AlSi) containing up to 7% Si as the main alloying component. Weld deposit resistant to corrosion. Low melting temperature minimizes the deformation of parent material.

Chemical composition [%] Mechanical properties MIG welding positions TIG welding positions MIG welding current TIG welding current
Si = 12,00
Zn = 0,20
Fe = 0,80
Mg = 0,10
Cu = 0,03
Mn = 0,15
PROTECTIVE GAS I1: (100% Ar)
Re [MPa]: > 60
Rm [MPa]: > 130
A5 [%]: > 5
Melting point  [°C] 573 – 585
bez-nazwy-2 bez-nazwy-2 =+ ~
Dimensions [ø mm] *
MIG welding wires: 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4 TIG welding rods: 0,8 1,0 1,2  1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 5,0

*Other dimensions available upon request. A list of authorizations.

IMT2