IMT CrMo2Si

EN- ISO 21952-A: G CrMo2Si
AWS A 5.28: ER90S – G

Sprawdź dopuszczenia produktu.

 

Opis

Drut elektrodowy, miedziowany o zawartości Cr = 2,30% i Mo = 1,0% do spawania półautomatycznego w osłonie gazu C1 (CO2) lub mieszanki M21
(Ar + CO2). Własności metalurgiczne drutu zapewniają wysoką jakość spoin oraz niezawodne podawanie drutu w procesie spawania zmechanizowanego.
Temperatura pracy złączy spawanych do (600°C). IMT CrMo2Si przeznaczony jest do spawania kotłów wysokociśnieniowych i rurociągów.
Skład chemiczny [%] Właściwości mechaniczne Pozycje spawania Prąd spawania Wymiary [ø mm]

Skład chemiczny [%] Właściwości mechaniczne Pozycje spawania Prąd spawania Wymiary [ø mm] *
C = 0,07
Mn = 0,65
Si = 0,50
Cr = 2,30
Mo = 1,00
GAZ OCHRONNY: M21 (Ar + CO2);
Rm [MPa]: > 890
Re [MPa]: > 760
A5 [%]: > 17
KV [J] M21: 70 (+20°C)
PWHT: 700°C – 1h
pozycje-spawania = + 0,8 1,0 1,2 1,6

*Inne średnice dostępne po uzgodnieniu Lista dopuszczeń.

IMT CrMo2Si

EN- ISO 21952-A: G CrMo2Si
AWS A 5.28: ER90S – G

Sprawdź dopuszczenia produktu.

Opis

An electrode wire, copper-covered, with a content of Cr = 2.30% and Mo = 1.0% for semi-automatic welding in the gas shielding C1 (CO2) or mixture shielding M21 (Ar + CO2). Metallurgical properties of wires provide high-quality welds and reliable wire feed in the mechanised welding process. Working temperature of welded joints up to (600°C). IMT CrMo2Si is intended for welding high-pressure boilers and pipelines.

Chemical composition [%] Mechanical properties Welding positions Welding current Dimensions [ø mm] *
C = 0,07
Mn = 0,65
Si = 0,50
Cr = 2,30
Mo = 1,00
PROTECTIVE GAS:  M21 (Ar + CO2);
Rm [MPa]: > 890
Re [MPa]: > 760
A5 [%]: > 17
KV [J] M21: 70 (+20°C)
PWHT: 700°C – 1h
pozycje-spawania = + 0,8 1,0 1,2 1,6

*Other dimensions available upon request. A list of authorization.

IMT2