IMT NiMoCr-2

EN- ISO 16834-A: G Mn4Ni2CrMo
AWS A 5.28: ER110S – G

Sprawdź dopuszczenia produktu.

 

Opis

Drut elektrodowy, miedziowany niskostopowy o zwartości Cr = 0,3%, Ni = 1,30% i Mo = 0,25% do spawana półautomatycznego w osłonie C1 (CO2) oraz
mieszanki M21 (Ar + CO2). Własności metalurgiczne drutu zapewniają wysoką jakość spoin oraz niezawodne podawanie drutu w procesie spawania
zmechanizowanego. IMT NiMoCr-2 przeznaczony jest do spawania stali o podwyższonej wytrzymałości z granicą plastyczności do 890 MPa w produkcji
ciężkich maszyn, instalacji dźwigowych, sprzęt do robót ziemnych i wydobywczych.

Skład chemiczny [%] Właściwości mechaniczne Pozycje spawania Prąd spawania Wymiary [ø mm] *
C = 0,09
Mn = 2,90
Si = 0,80
Mo = 0,60
Cr = 0,30
Ni = 2,30
GAZ OCHRONNY: M21 (Ar + CO2)
Rm [MPa]: 960
Re [MPa]: > 890
A5 [%]: > 15
KV [J] M21: 47 (-60°C)
pozycje-spawania = + 0,8 1,0 1,2 1,6

*Inne średnice dostępne po uzgodnieniu Lista dopuszczeń.

IMT NiMoCr-2

EN- ISO 16834-A: G Mn4Ni2CrMo
AWS A 5.28: ER110S – G

Sprawdź dopuszczenia produktu.

Opis

An electrode wire, copper-covered, low-alloy, with a content of Cr = 0.3%, Ni = 1.30% and Mo = 0.25% for semi-automatic welding in the gas shielding C1 (CO2) and mixture shielding M21 (Ar + CO2). Metallurgical properties of wires provide high-quality welds and reliable wire feed in the mechanised welding process. IMT NiMoCr-2 is intended for welding steels with increased strength and with yield strength up to 890 Mpa in heavy machinery production, crane constructions, earth and mining equipment.

Chemical composition [%] Mechanical properties Welding positions Welding current Dimensions [ø mm] *
C = 0,09
Mn = 2,90
Si = 0,80
Mo = 0,60
Cr = 0,30
Ni = 2,30
PROTECTIVE GAS: M21 (Ar + CO2)
Rm [MPa]: 960
Re [MPa]: > 890
A5 [%]: > 15
KV [J] M21: 47 (-60°C)
pozycje-spawania = + 0,8 1,0 1,2 1,6

*Other dimensions available upon request. A list of authorizations.

IMT2