IMT G2Ni2

EN- ISO 14341-A: G2 Ni2
AWS A 5.18: ER80S – Ni2

Sprawdź dopuszczenia produktu.

 

Opis

Drut elektrodowy, miedziowany o zawartości Ni=2,50% do spawania półautomatycznego w osłonie gazu C1 (CO2) lub mieszanki M21 (Ar + CO2).
Własności metalurgiczne drutu zapewniają wysoką jakość spoin oraz niezawodne podawanie drutu w procesie spawania zmechanizowanego. IMT G2Ni2
przeznaczony jest do wykonywania połączeń jedno i wielościegowych, stali mrozoodpornej z udarnością do (-60°C).

Skład chemiczny [%] Właściwości mechaniczne Pozycje spawania Prąd spawania Wymiary [ø mm] *
C = 0,08
Mn = 1,10
Si = 0,60
Ni = 2,50
GAZ OCHRONNY: M21 (Ar + CO2)
Rm [MPa]: > 600
Re [MPa]: > 470
A5 [%]: > 26
KV [J] M21: 60 (-60°C)
pozycje-spawania = + 0,8 1,0 1,2 1,6

*Inne średnice dostępne po uzgodnieniu Lista dopuszczeń.

IMT G2Ni2

EN- ISO 14341-A: G2 Ni2
AWS A 5.18: ER80S – Ni2

Sprawdź dopuszczenia produktu.

Opis

An electrode wire, copper-covered, with a content of Ni = 2.50% for semi-automatic welding in the gas shielding C1 (CO2) or mixture shielding M21 (Ar + CO2). Metallurgical properties of wires provide high-quality welds and reliable wire feed in the mechanised welding process. IMT G2Ni2 is intended for single- and multi-bead joints, for frost-proof steel with impact strength up to (-60°C).

Chemical composition [%] Mechanical properties Welding positions Welding current Dimensions [ø mm] *
C = 0,08
Mn = 1,10
Si = 0,60
Ni = 2,50
PROTECTIVE GAS: M21 (Ar + CO2)
Rm [MPa]: > 600
Re [MPa]: > 470
A5 [%]: > 26
KV [J] M21: 60 (-60°C)
pozycje-spawania = + 0,8 1,0 1,2 1,6

*Other dimensions available upon request. A list of authorizations.

IMT2