IMT 2 EVO

EN- ISO 14341-A: G3Si1
AWS A 5.18: ER70S – 6
Werkstoff Nr – 1.5125

Sprawdź dopuszczenia produktu.

 

Opis

Innowacyjny/ewolucyjny drut spawalniczy oparty na najnowocześniejszych technologiach produkcji pozwalających na uzyskanie niespotykanych dotąd własności towarzyszących procesowi spawania w rozumieniu stabilności jarzenia się łuku, wyglądu spoiny oraz własności mechanicznych. 
Idealna i harmonijna podawalność drutu, czystość selekcjonowanej walcówki, stabilna geometria oraz lubrykacja wyznaczająca trend na światowym rynku spawalniczym. 
Drut miedziowany z dodatkiem odtleniaczy Mn i Si do spawania półautomatycznego w osłonie C1 (CO2) oraz mieszanki M21 (Ar + CO2). Temperatura
pracy złączy spawanych od (-40°C do 350°C). IMT 2 EVO przeznaczony jest do spawania niestopowych stali konstrukcyjnych, kotłowych, okrętowych oraz
stali niskostopowych C – Mn o podwyższonej wytrzymałości.

Skład chemiczny [%] Właściwości mechaniczne Pozycje spawania Prąd spawania Wymiary [ø mm] *
C = 0,07
Si = 0,85
Mn = 1,45
Cu = powłoka
GAZ OCHRONNY: C1(CO2); M21 (Ar + CO2)
Rm [MPa]: 500÷640
Re [MPa]: > 420
A5 [%]: > 20
KV [J] M21: 60 (-40˚C)
KV [J] C1: 60 (-20˚C)
pozycje-spawania = + 0,8 1,0 1,2 1,6

*Inne średnice dostępne po uzgodnieniu Lista dopuszczeń.