IMT 3 E

EN- ISO 14341-A: G4Si1
AWS A 5.18: ER70S – 6
Werkstoff Nr – 1.5130

Sprawdź dopuszczenia produktu.

 

Opis

Drut elektrodowy, miedziowany z dodatkiem odtleniaczy Mn i Si do spawania półautomatycznego w osłonie C1 (CO2) oraz mieszanki M21 (Ar + CO2).
Zwiększona zawartość Mn daje wyższą wytrzymałość spoiny, wyższa odporność na zanieczyszczenia powierzchni spoiny oraz lepszą udarność.
Temperatura pracy złączy spawanych od (-40°C do 350°C). IMT 3E przeznaczony jest do spawania niestopowych stali konstrukcyjnych, kotłowych,
okrętowych oraz stali niskostopowych C – Mn o podwyższonej wytrzymałości ogólnego przeznaczenia.

Skład chemiczny [%] Właściwości mechaniczne Pozycje spawania Prąd spawania Wymiary [ø mm] *
C = 0,075
Si = 0,95
Mn = 1,65
Cu – powłoka
GAZ OCHRONNY: C1 (CO2); M21 (Ar + CO2)
Rm [MPa]: 530÷680
Re [MPa]: > 460
A5 [%]: > 20
KV [J] M21: 60 (-40˚C)
KV [J] C1: 47 (-20˚C)
pozycje-spawania = + 0,8 1,0 1,2 1,6

*Inne średnice dostępne po uzgodnieniu Lista dopuszczeń.