IMT NiMoCr-2.5

EN- ISO 16834-A: G Mn4Ni2,5CrMo
AWS A 5.28: ER120S – G

Sprawdź dopuszczenia produktu.

 

Opis

Drut elektrodowy, miedziowany niskostopowy o zawartości Cr = 0,30%, Ni = 2,50% i Mo = 0,45% do spawana półautomatycznego w osłonie mieszanki M21
(Ar + CO2). Własności metalurgiczne drutu zapewniają wysoką jakość spoin oraz niezawodne podawanie drutu w procesie spawania zmechanizowanego.
IMT NiMoCr-2,5 przeznaczony jest do spawania stali o wysokiej wytrzymałości, z wymaganiami wysokiej udarności w niskich temperaturach.

Skład chemiczny [%] Właściwości mechaniczne Pozycje spawania Prąd spawania Wymiary [ø mm] *
C = 0,07
Mn = 1,50
Si = 0,50
Mo = 0,45
Cr = 0,30
Ni = 2,50
GAZ OCHRONNY: M21 (Ar + CO2)
Rm [MPa]: > 900
Re [MPa]: > 800
A5 [%]: > 17
KV [%] M21: 47 (-50˚C)
pozycje-spawania = + 0,8 1,0 1,2 1,6

*Inne średnice dostępne po uzgodnieniu Lista dopuszczeń.