MULTIMIG 2

EN- ISO 14341-A: G3Si1
AWS A 5.18: ER70S – 6
Werkstoff Nr – 1.5125

Sprawdź dopuszczenia produktu.

 

Opis

Drut elektrodowy, miedziowany z dodatkiem odtleniaczy Mn i Si do spawania półautomatycznego w osłonie C1(CO2) oraz mieszanki M21 (Ar + CO2).
Własności metalurgiczne drutu zapewniają wysoką jakość spoin oraz niezawodne podawanie drutu w procesie spawania zmechanizowanego. Temperatura
pracy złączy spawanych od (-20°C do 350°C). MULTIMIG 2 przeznaczony jest do spawania niestopowych stali konstrukcyjnych, kotłowych, okrętowych
oraz stali niskostopowych C – Mn o podwyższonej wytrzymałości.

Skład chemiczny [%] Właściwości mechaniczne Pozycje spawania Prąd spawania Wymiary [ø mm] *
C = 0,07
Si = 0,85
Mn = 1,45
Cu – powłoka
GAZ OCHRONNY: C1 (CO2);
M21 (Ar + 20% CO2)
Re [MPa]: > 420
Rm [MPa]: 500
A5 [%]: > 20
KV [J]: > 68 (-20˚C) M21
KV [J]: > 60 (-20˚C) CO2
pozycje-spawania = + 0,8 1,0 1,2 1,6

*Inne średnice dostępne po uzgodnieniu Lista dopuszczeń.

MULTIMIG 2

EN- ISO 14341-A: G3Si1
AWS A 5.18: ER70S – 6
Werkstoff Nr – 1.5125

Sprawdź dopuszczenia produktu.

Opis

Metallurgical properties of wires provide high-quality welds and reliable wire feed in the mechanised welding process.  Working temperature of welded joints from (-20°C up to 350°C). MULTIMIG 2 is intended for welding non-alloy structural, boiler, shipbuilding and low-alloy C – Mn steels with increased strength.

Chemical composition [%] Mechanical properties Welding positions Welding current Dimensions [ø mm] *
C = 0,07
Si = 0,85
Mn = 1,45
Cu – coating
PROTECTIVE GAS:  C1 (CO2);
M21 (Ar + 20% CO2)
Re [MPa]: > 420
Rm [MPa]: 500
A5 [%]: > 20
KV [J]: > 68 (-20˚C) M21
KV [J]: > 60 (-20˚C) CO2
pozycje-spawania = + 0,8 1,0 1,2 1,6

*Other dimensions available upon request. A list of authorization.

IMT2