IMT CrMo91

EN ISO 21952-A- G CrMo9 1
AWS A5.28 ER90S-B9

Sprawdź dopuszczenia produktu.

 

Opis

Drut elektrodowy, miedziowany o zawartości Cr = 9,0% i Mo = 1,0% do spawania półautomatycznego w osłonie gazu (Ar + CO₂) lub (Ar + CO₂+ O₂ ). Własności
metalurgiczne drutu zapewniają wysoką jakość spoin oraz niezawodne podawanie drutu w procesie spawania zmechanizowanego. Temperatura pracy
złączy spawanych do (650°C). IMT CrMo91 przeznaczony jest do spawania stali odpornych na pełzanie typu P91/T91 oraz stali pracujących w wysokich
temperaturach.

Skład chemiczny [%] Właściwości mechaniczne Pozycje spawania Prąd spawania Wymiary [ø mm] *
C = 0,09
Si = 0,30
Mn = 0,50
Cr = 9,10
Ni = 0,50
Mo = 0,90
V = 0,20
Nb = 0,07
GAZ OCHRONNY: EN ISO 14175: M20 M21
M24 M26
Rm [MPa]: 780
Re [MPa]: 690
A5 [%]: 21
KV [J]: 150 (+20˚C)
PWHT: 700 ˚C – 1h
pozycje-spawania = + 0,8 1,0 1,2 1,6

*Inne średnice dostępne po uzgodnieniu Lista dopuszczeń.

IMT CrMo91

EN ISO 21952-A- G CrMo9 1
AWS A5.28 ER90S-B9

Sprawdź dopuszczenia produktu.

Opis

An electrode wire, copper-covered, with a content of Cr = 9.0% and Mo = 1.0% for semi-automatic welding in the gas shielding (Ar + CO₂) or (Ar + CO₂+ O₂ ). Metallurgical properties of wires provide high-quality welds and reliable wire feed in the mechanised welding process. Working temperature of welded joints up to (650°C). IMT CrMo91 is intended for welding P91/T91-type creep-resistant steels and steels working at hight temperatures.

Chemical composition [%] Mechanical properties Welding positions Welding current Dimensions [ø mm] *
C = 0,09
Si = 0,30
Mn = 0,50
Cr = 9,10
Ni = 0,50
Mo = 0,90
V = 0,20
Nb = 0,07
PROTECTIVE GAS:  EN ISO 14175: M20 M21
M24 M26
Rm [MPa]: 780
Re [MPa]: 690
A5 [%]: 21
KV [J]: 150 (+20˚C)
PWHT: 700 ˚C – 1h
pozycje-spawania = + 0,8 1,0 1,2 1,6

*Other dimensions available upon request. A list of authorization.

IMT2