IMT M CORTEN

EN- ISO 17632-A: T46 4 Z M M 2 H5
AWS A 5.28: E80C-G H4

Sprawdź dopuszczenia produktu.

 

Kategoria:

Opis

Bezszwowy drut proszkowy z rdzeniem metalicznym, miedziowany, przeznaczony do wykonywania połączeń jedno lub wielościegowych. Innowacyjna
technologia produkcji determinuje niską zawartość wodoru (HD < 5 ml / 100 g) zapewniając doskonałe właściwości mechaniczne w temperaturze nawet
do (-40°C). Drut IMT M CORTEN stosowany jest do spawania stali odpornych na korozje atmosferyczną typu Corten.

Skład chemiczny [%] Właściwości mechaniczne Pozycje spawania Prąd spawania Wymiary [ø mm] *
C = 0,06
Si = 0,45
Mn = 1,20
P < 0,015
S < 0,015
Cu = 0,50
Ni = 0,50
GAZ OCHRONNY: M21 (Ar + CO2)
Re [MPa]: > 470
Rm [MPa]: > 550 – 680
A5 [%]: > 22
KV [J]: > 47 (-40°C) M21
KV [J]: > 27 (-60°C) M21
pozycje-spawania = + 1,0 1,2 1,4 1,6

*Inne średnice dostępne po uzgodnieniu Lista dopuszczeń.

IMT M CORTEN

EN- ISO 17632-A: T46 4 Z M M 2 H5
AWS A 5.28: E80C-G H4

Sprawdź dopuszczenia produktu.

Opis

A seamless powder-coated wire with a metallic core, copper-covered, intended for single- or multi-bead joints. An innovative production technology determines a low hydrogen content (HD < 5 ml / 100 g) providing excellent mechanical properties at temperatures even up to (-40 ° C). IMT IMT M CORTEN wire is used for welding Corten-type steels resistant to atmospheric corrosion.

Chemical composition [%] Mechanical properties Welding positions Welding current Dimensions [ø mm] *
C = 0,06
Si = 0,45
Mn = 1,20
P < 0,015
S < 0,015
Cu = 0,50
Ni = 0,50
PROTECTIVE GAS: M21 (Ar + CO2)
Re [MPa]: > 470
Rm [MPa]: > 550 – 680
A5 [%]: > 22
KV [J]: > 47 (-40°C) M21
KV [J]: > 27 (-60°C) M21
pozycje-spawania = + 1,0 1,2 1,4 1,6

*Other dimensions available upon request. A list of authorizations.

IMT2