IMT M700

EN- ISO 17632-A: T46 6 M M 1 H5
AWS A 5.20: E70C-6M H4

Sprawdź dopuszczenia produktu.

 

Kategoria:

Opis

Bezszwowy drut proszkowy z rdzeniem metalicznym, miedziowany, przeznaczony do wykonania połączeń jedno lub wielościegowych. Innowacyjna
technologia produkcji determinuje niską zawartość wodoru (HD < 5 ml / 100 g) zapewniając doskonałe właściwości mechaniczne w temperaturze nawet
do (-60°C). Drut IMT M700 stosowany jest w konstrukcjach typu off shore, w przemyśle stoczniowym oraz przy wykonywaniu konstrukcji stalowych. Drut
przeszedł test CTOD.

Skład chemiczny [%] Właściwości mechaniczne Pozycje spawania Prąd spawania Wymiary [ø mm] *
C = 0,05
Si = 0,70
Mn = 1,50
P < 0,015
S < 0,015
GAZ OCHRONNY I1: M21 (Ar + CO2)
Re [MPa]: > 460
RM [MPa]: > 530- 680
A5 [%]: > 27
KV [J]: > 47 (-60°C) M21
pozycje-spawania = + 1,0 1,2 1,4 1,6

*Inne średnice dostępne po uzgodnieniu Lista dopuszczeń.

IMT M700

EN- ISO 17632-A: T46 6 M M 1 H5
AWS A 5.20: E70C-6M H4

Sprawdź dopuszczenia produktu.

Opis

A seamless powder-coated wire with a metallic core, copper-covered, intended for single- or multi-bead joints. An innovative production technology determines a low hydrogen content (HD < 5 ml / 100 g) providing excellent mechanical properties at temperatures even up to (-60 ° C). IMT M700 wire is used in off shore construction, shipbuilding and steel construction. The wire passed the CTOD test.

Chemical composition [%] Mechanical properties Welding positions Welding current Dimensions [ø mm] *
C = 0,05
Si = 0,70
Mn = 1,50
P < 0,015
S < 0,015
PROTECTIVE GAS I1: M21 (Ar + CO2)
Re [MPa]: > 460
RM [MPa]: > 530- 680
A5 [%]: > 27
KV [J]: > 47 (-60°C) M21
pozycje-spawania = + 1,0 1,2 1,4 1,6

*Other dimensions available upon request. A list of authorizations.

IMT2