IMT R NiMoCr

EN- ISO 18276-A: T69 4 Z P M 1 H5
AWS A 5.29: E110T1-K4 H4

Sprawdź dopuszczenia produktu.

 

Kategoria:

Opis

Bezszwowy drut proszkowy z rdzeniem rutylowym, miedziowany, przeznaczony do wykonywania połączeń jedno i wielościegowych. Innowacyjna
technologia produkcji determinuje niską zawartość wodoru (HD < 5 ml / 100 g) zapewniając doskonałe właściwości mechaniczne w temperaturze nawet
do (-40°C). Drut IMT R NiMoCr stosowany jest w konstrukcjach typu off shore, w przemyśle stoczniownym oraz przy konstrukcji maszyn ciężkich.

Skład chemiczny [%] Właściwości mechaniczne Pozycje spawania Prąd spawania Wymiary [ø mm] *
C = 0,07
Mn = 1,70
Ni = 2,00
Mo = 0,18
Si = 0,40
P < 0,020
S < 0,020
GAZ OCHRONNY: M21 (Ar + CO2)
Re [MPa]: > 690
Rm [MPa]: > 780
A5 [%]: > 17
KV [J]: > 70 (-40°C) M21
pozycje-spawania = + 1,0 1,2 1,4 1,6

*Inne średnice dostępne po uzgodnieniu Lista dopuszczeń.

IMT R NiMoCr

EN- ISO 18276-A: T69 4 Z P M 1 H5
AWS A 5.29: E110T1-K4 H4

Sprawdź dopuszczenia produktu.

Opis

A seamless powder-coated wire with a metallic core, copper-covered, intended for single- or multi-bead joints. An innovative production technology determines a low hydrogen content (HD < 5 ml / 100 g) providing excellent mechanical properties at temperatures even up to (-40 ° C). IMT R NiMoCr wire is used in off shore construction, shipbuilding and heavy machinery construction.

Chemical composition [%] Mechanical properties Welding positions Welding current Dimensions [ø mm] *
C = 0,07
Mn = 1,70
Ni = 2,00
Mo = 0,18
Si = 0,40
P < 0,020
S < 0,020
GAZ OCHRONNY: M21 (Ar + CO2)
Re [MPa]: > 690
Rm [MPa]: > 780
A5 [%]: > 17
KV [J]: > 70 (-40°C) M21
pozycje-spawania = + 1,0 1,2 1,4 1,6

*Other dimensions available upon request. A list of authorizations.

IMT2