IMT R811

EN- ISO 17632-A: T50 6 1Ni P M1 H5
AWS A5.36:E81T1-M21A8-Ni1-H4

Sprawdź dopuszczenia produktu.

 

Kategoria:

Opis

Bezszwowy drut proszkowy z rdzeniem rutylowym, miedziowany przeznaczony do wykonania połączeń jedno lub wielo ściegowych. Innowacyjna
technologia produkcji determinuje niską zawartość wodoru (HD < 5 ml / 100 g) zapewniając doskonałe właściwości mechaniczne w temperaturze nawet
do (-60°C). Drut IMT R811 stosowany jest w konstrukcjach typu off shore, w przemyśle stoczniowym oraz przy wykonywaniu konstrukcji stalowych.

Skład chemiczny [%] Właściwości mechaniczne Pozycje spawania Prąd spawania Wymiary [ø mm] *
Gaz: M21
C = 0,07
Mn = 1,30
Si = 0,45
Ni = 0,85
Gaz Rm Re A5 KV[J]
[MPa] [MPa] [%] +20°C -40°C -50°C -60°C
a 610 550 25 110 90 70 65
b 580 520 29 60
a – bez obróbki cieplnej; gaz osłonowy M21
b – odprężanie 620°C/2h; gaz osłonowy M21
pozycje-spawania = + 1,0 1,2 1,4 1,6

*Inne średnice dostępne po uzgodnieniu Lista dopuszczeń.

IMT R811

EN- ISO 17632-A: T50 6 1Ni P M1 H5
AWS A5.36:E81T1-M21A8-Ni1-H4

Sprawdź dopuszczenia produktu.

Opis

A seamless powder-coated wire with a rutile core, copper-covered, intended for single- or multi-bead joints. An innovative production technology determines a low hydrogen content (HD < 5 ml / 100 g) providing excellent mechanical properties at temperatures even up to (-60 ° C). IMT R811 wire is used in off shore construction, shipbuilding and steel construction.

Chemical composition [%] Mechanical properties Welding positions Welding current Dimensions [ø mm] *
Gas: M21
C = 0,07
Mn = 1,30
Si = 0,45
Ni = 0,85
Gas Rm Re A5 KV[J]
[MPa] [MPa] [%] +20°C -40°C -50°C -60°C
a 610 550 25 110 90 70 65
b 580 520 29 60
a – without heat treatment; shielding gas M21
b – annealing 620°C/2h; shielding gas M21
pozycje-spawania = + 1,0 1,2 1,4 1,6

*Other dimensions available upon request. A list of authorizations.

IMT2