MULTIMIG 3

EN- ISO 14341-A: G4Si1
AWS A 5.18: ER70S – 6
Werkstoff Nr – 1.5130

Sprawdź dopuszczenia produktu.

 

Opis

Drut elektrodowy, miedziowany z dodatkiem odtleniaczy Mn i Si do spawania półautomatycznego w osłonie M21 (80% Ar + 20% CO2) oraz mieszanki M21
(Ar + CO2). Własności metalurgiczne drutu zapewniają wysoką jakość spoin oraz niezawodne podawanie drutu w procesie spawania zmechanizowanego.
Temperatura pracy złączy spawanych od (-20°C do 350°C). MULTIMIG 3 przeznaczony jest do spawania niestopowych stali konstrukcyjnych, kotłowych,
okrętowych oraz stali niskostopowych C – Mn o podwyższonej wytrzymałości

Skład chemiczny [%] Właściwości mechaniczne Pozycje spawania Prąd spawania Wymiary [ø mm] *
C = 0,075
Si = 0,95
Mn = 1,65
Cu – powłoka
GAZ OCHRONNY: C1 (CO2);
M21 (Ar + 20% CO2)
Re [MPa]: > 460
Rm [MPa]: 530
A5 [%]: > 20
KV [J]: > 70 (-20˚C) M21
KV [J]: > 60 (-20˚C) CO2
pozycje-spawania = + 0,8 1,0 1,2 1,6

*Inne średnice dostępne po uzgodnieniu Lista dopuszczeń.

MULTIMIG 3

EN- ISO 14341-A: G4Si1
AWS A 5.18: ER70S – 6
Werkstoff Nr – 1.5130

Sprawdź dopuszczenia produktu.

Opis

An electrode wire, copper-covered, with an addition of deoxidizers Mn and Si for semi-automatic welding in the shield M21 (80% Ar + 20% CO2) and mixture M21 (Ar + CO2). Metallurgical properties of wires provide high-quality welds and reliable wire feed in the mechanised welding process.  Working temperature of welded joints from (-20°C up to 350°C). MULTIMIG 3 is intended for welding non-alloy structural, boiler, shipbuilding and low-alloy C – Mn steels with increased strength.

Chemical composition [%] Mechanical properties Welding positions Welding current Dimensions [ø mm] *
C = 0,075
Si = 0,95
Mn = 1,65
Cu – coating
PROTECTIVE GAS: : C1 (CO2);
M21 (Ar + 20% CO2)
Re [MPa]: > 460
Rm [MPa]: 530
A5 [%]: > 20
KV [J]: > 70 (-20˚C) M21
KV [J]: > 60 (-20˚C) CO2
pozycje-spawania = + 0,8 1,0 1,2 1,6

*Other dimensions available upon request. A list of authorization.

IMT2