IMT 2

EN-ISO 14341-A: G3Si1
AWS A 5.18: ER70S – 6
Werkstoff Nr – 1.5125

Sprawdź dopuszczenia produktu.

 

Opis

Drut elektrodowy, miedziowany z dodatkiem odtleniaczy Mn i Si do spawania półautomatycznego w osłonie C1 (CO2) oraz mieszanki M21 (Ar + CO2). Własności metalurgiczne drutu zapewniają wysoką jakość spoin oraz niezawodne podawanie drutu w procesie spawania zmechanizowanego. Temperatura pracy złączy spawanych od (-40°C do 450°C). IMT 2 przeznaczony jest do spawania niestopowych stali konstrukcyjnych, kotłowych, okrętowych oraz stali niskostopowych C – Mn o podwyższonej wytrzymałości.

Skład chemiczny [%] Właściwości mechaniczne Pozycje spawania Prąd spawania Wymiary [ø mm] *
C = 0,07
Si = 0,85
Mn = 1,45
Cu = powłoka
GAZ OCHRONNY: C1(CO2); M21 (Ar + CO2)
Rm [MPa]: 500÷640
Re [MPa]: > 420
A5 [%]: > 20
KV [J] M21: 60 (-40˚C)
KV [J] C1: 60 (-20˚C)
pozycje-spawania = + 0,8 1,0 1,2 1,6

*Inne średnice dostępne po uzgodnieniu Lista dopuszczeń.

IMT 2

EN-ISO 14341-A: G3Si1
AWS A 5.18: ER70S – 6
Werkstoff Nr – 1.5125

Sprawdź dopuszczenia produktu.

Opis

An electrode wire, copper-covered, with an addition of deoxidizers Mn and Si for semi-automatic welding in the shielding C1 (CO2) and mixture shielding M21 (Ar + CO2).Metallurgical properties of wires provide high-quality welds and reliable wire feed in the mechanised welding process. Working temperature of welded joints from (-40°C up to 450°C). IMT 2 is intended for welding non-alloy structural, boiler, shipbuilding and low-alloy C – Mn steels with increased strength.

Chemical composition [%] Mechanical properties Welding positions Welding current Dimensions [ø mm] *
C = 0,07
Si = 0,85
Mn = 1,45
Cu = coating
PROTECTIVE GAS:  C1(CO2); M21 (Ar + CO2)
Rm [MPa]: 500÷640
Re [MPa]: > 420
A5 [%]: > 20
KV [J] M21: 60 (-40˚C)
KV [J] C1: 60 (-20˚C)
pozycje-spawania = + 0,8 1,0 1,2 1,6

*Other dimensions available upon request. A list of authorization.

IMT2