IMT M700Ni

EN- ISO 17632-A: T50 6 1Ni M M1 H5
AWS A5.36:E80T15-M21A8-Ni1-H4

Sprawdź dopuszczenia produktu.

 

Kategoria:

Opis

Bezszwowy drut proszkowy z rdzeniem metalicznym, miedziowany przeznaczony do wykonania połączeń jedno lub wielo ściegowych. Innowacyjna
technologia produkcji determinuje niską zawartość wodoru (HD < 5 ml / 100 g) zapewniając doskonałe właściwości mechaniczne w temperaturze nawet
do (-60°C). Drut IMT M700Ni stosowany jest w konstrukcjach typu off shore, w przemyśle stoczniowym oraz przy wykonywaniu konstrukcji stalowych.

Skład chemiczny [%] Właściwości mechaniczne Pozycje spawania Prąd spawania Wymiary [ø mm] *
Gaz: M21
C = 0,06
Mn = 1,30
Si = 0,50
Ni = 0,90
Stan Rm [MPa] Re [MPa] A5 [%] KV[J] -60°C
a 620 530 27 90
b 560 500 26 90
c 520 360 33 100
gaz osłonowy M21:
a – bez obróbki cieplnej;
b – odprężanie 620°C/2h;
c – normalizowanie 902°C/30 min;
pozycje-spawania = + 1,0 1,2 1,4 1,6

*Inne średnice dostępne po uzgodnieniu Lista dopuszczeń.

IMT M700Ni

EN- ISO 17632-A: T50 6 1Ni M M1 H5
AWS A5.36:E80T15-M21A8-Ni1-H4

Sprawdź dopuszczenia produktu.

Opis

A seamless powder-coated wire with a metallic core, copper-covered, intended for single- or multi-bead joints. An innovative production technology determines a low hydrogen content (HD < 5 ml / 100 g) providing excellent mechanical properties at temperatures even up to (-60 ° C). IMT M700Ni wire is used in off shore construction, shipbuilding and steel construction.

Chemical composition [%] Mechanical properties Welding positions Welding current Dimensions [ø mm] *
Gaz: M21
C = 0,06
Mn = 1,30
Si = 0,50
Ni = 0,90
Stan Rm [MPa] Re [MPa] A5 [%] KV[J] -60°C
a 620 530 27 90
b 560 500 26 90
c 520 360 33 100
hielding gas M21:

a – without heat treatment;
b – annealing 620°C/2h;
c –normalizing 902°C/30 min;

pozycje-spawania = + 1,0 1,2 1,4 1,6

*Other dimensions available upon request. A list of authorizations.

IMT2