TAL 1700

Kategoria:

Opis

TAL 1700 jest to zasadowy topnik aglomerowany do spawania stali niskostopowych, drobnoziarnistych w połączeniu z następującymi drutami S1, S2, S2Si,S2Mo, S2Ni2. Przeznaczony do spawania prądem AC, DC. Nadaje się do spawania jedno lub dwuelektrodowego, wielowarstwowego. Topnik zachowuje niezmienne właściwości metalurgiczne, co zapewnia doskonałe właściwości mechaniczne i łatwość usuwaniu żużlu w połączeniach wąskoszczelinowych.

Skład chemiczny [%] Współczynnik Boniszewskiego: Analiza chemiczna stopiwa [%]
CaO + MgO 30%
Al2O3 + MnO 30%
CaF2 15%
SiO2 + TiO2 20%
1,7 C Si Mn Cr Mo Ni
S2 0,05 –0,08 0,2 –0,4 1,1 – 1,5
S2Si 0,05 –0,08 0,2 –0,4 1,0 – 1,4  0,5
S2Mo 0,05 –0,08 0,2 –0,4 1,0 – 1,4  2,0
S CrMo1 0,05 –0,08 0,3 –0,7 0,9 –1,3 1,0 0,4 –0,6
Dodatkowe informacje: Właściwości mechaniczne stopiwa
Gęstość topnika: 1,0 kg/dm3 (lt.)
Granulacja: 2 – 12, 2 – 16, 2 – 20
Obciążalność prądowa: 1000 A (DC lub AC)
Pakowanie: 25 kg worek, 1 000 kg Big Bag
Rm MPa Re MPa A5 [%] KV [J]
0°C -20°C -40°C
S1 510 420 24 160 120  60
S2Si 590 500 22 140 90  40
S2Mo 480 480 22 130
SCrMo1 520 400 22 80  47

TAL 1700

Opis

TAL 1700 is an alkaline agglomerated flux for welding low-alloy fine-grained steels in combination with the following wires: S1, S2, S2Si, S2Mo, S2Ni2. Intended for AC, DC current welding. It is suitable for one- or two-electrode multilayer welding. The flux retains unchanging metallurgical properties, which provides excellent mechanical properties and ease of slag removal in narrow-gap joints.

Chemical composition [%] Boniszewski coefficient: Weld deposit chemical analysis [%]
CaO + MgO 30%
Al2O3 + MnO 30%
CaF2 15%
SiO2 + TiO2 20%
1,7 C Si Mn Cr Mo Ni
S2 0,05 –0,08 0,2 –0,4 1,1 – 1,5
S2Si 0,05 –0,08 0,2 –0,4 1,0 – 1,4  0,5
S2Mo 0,05 –0,08 0,2 –0,4 1,0 – 1,4  2,0
S CrMo1 0,05 –0,08 0,3 –0,7 0,9 –1,3 1,0 0,4 –0,6
Additional information: Weld deposit mechanical properties:
Flux density: 1.0 kg/dm (lt.)
Granulation: 2 – 12, 2 – 16, 2 – 20
Current capacity: 1000 A (DC or AC)
Packaging: 25 kg bag, 1000 kg Big Bag
Rm MPa Re MPa A5 [%] KV [J]
0°C -20°C -40°C
S1 510 420 24 160 120  60
S2Si 590 500 22 140 90  40
S2Mo 480 480 22 130
SCrMo1 520 400 22 80  47