TAL 1720

Kategoria:

Opis

TAL 1720 jest to zasadowy topnik aglomerowany do spawania stali niskostopowych, drobnoziarnistych w połączeniu z następującymi drutami S1, S2,S2Si, S2Mo. Przeznaczony do spawania prądem AC, DC. Nadaje się do spawania jedno lub dwuelektrodowego, wielowarstwowego. Dodatkowym atutem jest świetne odchodzenie szlaki oraz bardzo niski poziom dyfuzji wodoru (<4ml/100g spoiny).

Skład chemiczny [%] Współczynnik Boniszewskiego: Analiza chemiczna stopiwa [%]
CaO + MgO 25%
Al2O3 + MnO 40%
CaF2 10%
SiO2 + TiO2 20%
~ 1,8 C Si Mn Cr Mo Ni
S1 0,05-0,08 0,2 –0,4 0,9 –1,3
S2 0,05 –0,08 0,2 –0,4 1,4 – 1,8
S2Si 0,05 –0,08 0,2 –0,5 1,4 – 1,8
S2Mo 0,04 –0,08 0,2 –0,4 1,3 – 1,7 1 0,5
Dodatkowe informacje: Właściwości mechaniczne stopiwa
Gęstość topnika: 1,1 kg/dm3 (lt.)
Granulacja: 2 – 16, 2 – 20
Obciążalność prądowa: 1500 A (DC lub AC)
Pakowanie: 25 kg worek, 1 000 kg Big Bag
Rm [MPa] Re [MPa] A5 [%] KV [J]
0°C -20°C -40°C -51°C -73°C
S1 >510 >400 >24 >140 >100  >50
S2 >500 >420 >22  >90 >60 >47
S2Si >560 >430 >22  >90 >60 >47
S2Mo >570 >490 >20 >130 >80  >90 >47 >27

TAL 1720


Opis

TAL 1720 is an alkaline agglomerated flux for welding low-alloy fine-grained steels in combination with the following wires: S1, S2, S2Si, S2Mo. Intended for AC, DC current welding. It is suitable for one- or two-electrode multilayer welding. An additional advantage is great slag travel trail and a very low level of hydrogen diffusion (<4ml/100g of weld).

Chemical composition [%] Boniszewski coefficient: Weld deposit chemical analysis [%]
CaO + MgO 25%
Al2O3 + MnO 40%
CaF2 10%
SiO2 + TiO2 20%
~ 1,8 C Si Mn Cr Mo Ni
S1 0,05-0,08 0,2 –0,4 0,9 –1,3
S2 0,05 –0,08 0,2 –0,4 1,4 – 1,8
S2Si 0,05 –0,08 0,2 –0,5 1,4 – 1,8
S2Mo 0,04 –0,08 0,2 –0,4 1,3 – 1,7 1 0,5
Additional information: Weld deposit mechanical properties:
Flux density: 1.1 kg/dm (lt.)
Granulation: 2 – 16, 2 – 20
Current capacity: 1500 A (DC or AC)
Packaging: 25 kg bag, 1000 kg Big Bag
Rm [MPa] Re [MPa] A5 [%] KV [J]
0°C -20°C -40°C -51°C -73°C
S1 >510 >400 >24 >140 >100  >50
S2 >500 >420 >22  >90 >60 >47
S2Si >560 >430 >22  >90 >60 >47
S2Mo >570 >490 >20 >130 >80  >90 >47 >27