TAL 800

Kategoria:

Opis

TAL 800 jest to kwaśny, aglomerowany topnik przeznaczony do spawania stali węglowo – manganowych z granicą plastyczności Re < 355 MPa. W kombinacji z następującymi drutami S1, S2, S2Si, S2Mo, S2CrMo1, S2CrMo2. TAL 800 jest doskonały do spawania wysokimi prędkościami aż do 2 m/min. Zapewnia ładne lico spoiny, doskonałe usuwanie żużla. Skład chemiczny topnika zapewnia wysoką odporność na pękanie.

Skład chemiczny [%] Współczynnik Boniszewskiego: Analiza chemiczna stopiwa [%]
CaO + MgO 5%
Al2O3 + MnO 55%
CaF2 10%
SiO2 + TiO2 25%
~ 0,6 C Si Mn Cr Mo Ni
S1 0,04 -0,08 0,3 – 0,6 0,8 – 1,1
S2 0,04 -0,08 0,3 – 0,6 1,0 – 1,4
S2Si 0,04 -0,08 0,4 – 0,8 1,0 – 1,4
S2Mo 0,04 -0,08 0,3 – 0,7 1,0 – 1,4 0,4 – 0,6
S CrMo1 0,04 -0,08 0,3 – 0,7 0,9 – 1,3 1,0 0,4 – 0,6
Dodatkowe informacje: Właściwości mechaniczne stopiwa
Gęstość topnika: 1,0 kg/dm3 (lt.)
Granulacja: 2 – 12, 2 – 16, 2 – 20
Obciążalność prądowa: 800 A (DC lub AC)
Pakowanie: 25 kg worek, 1 000 kg Big Bag
Rm MPa Re MPa A5 [%] KV [J]
+20°C 0°C -20°C
S1 510 400 24 70 40
S2 530 420 22 70 47
S2Si 540 430 22 70 47
S2Mo 580 480 20 60 47
SCrMo1 610 520 20 50

TAL 800

Opis

TAL 800 is an acidic agglomerated flux for welding carbon-manganese steels with a yield strength of Re < 355 MPa.  In combination with the following wires: S1, S2, S2Si, S2Mo, S2CrMo1, S2CrMo2. The TAL 800 is excellent for high speed welding up to 2 m/min. It provides a good weld front appearance and excellent slag removal. The chemical composition of the flux provides high crack resistance.

Chemical composition [%] Boniszewski coefficient: Weld deposit chemical analysis [%]
CaO + MgO 5%
Al2O3 + MnO 55%
CaF2 10%
SiO2 + TiO2 25%
~ 0,6 C Si Mn Cr Mo Ni
S1 0,04 -0,08 0,3 – 0,6 0,8 – 1,1
S2 0,04 -0,08 0,3 – 0,6 1,0 – 1,4
S2Si 0,04 -0,08 0,4 – 0,8 1,0 – 1,4
S2Mo 0,04 -0,08 0,3 – 0,7 1,0 – 1,4 0,4 – 0,6
S CrMo1 0,04 -0,08 0,3 – 0,7 0,9 – 1,3 1,0 0,4 – 0,6
Additional information: Weld deposit mechanical properties:
Flux density: 1.0 kg/dm (lt.)
Granulation: 2 – 12, 2 – 16, 2 – 20
Current capacity: 800 A (DC or AC)
Packaging: 25 kg bag, 1000 kg Big Bag
Rm MPa Re MPa A5 [%] KV [J]
+20°C 0°C -20°C
S1 510 400 24 70 40
S2 530 420 22 70 47
S2Si 540 430 22 70 47
S2Mo 580 480 20 60 47
SCrMo1 610 520 20 50