TAL 3000

Kategoria:

Opis

TAL 3000 topnik aglomerowany o dużej zasadowości i niskiej zawartości domieszek fosforu i siarki. Topnikiem można spawać prądem AC, DC. Niska zawartość tlenu w spoinie zapewnia możliwość osiągnięcia znakomitych właściwości mechanicznych. Dzięki neutralnym reakcjom chemicznym topnika, skład chemiczny spawanego metalu jest w pełni kontrolowany przez odpowiedni dobór drutu spawalniczego.

Skład chemiczny [%] Współczynnik Boniszewskiego: Analiza chemiczna stopiwa [%]
CaO + MgO 40%
Al2O3 + MnO 20%
CaF2 25%
SiO2 + TiO2 15%
3,0 C Si Mn Cr Mo Ni
S2 0,06 – 0,09 0,1 -0,3 0,8 -1,2
S3 0,06 – 0,09 0,1 -0,3 1,1 – 1,5
S2Mo 0,06 – 0,09 0,1 -0,3 0,8 -1,2  0,5
S2 Ni2 0,06 – 0,09 0,1 -0,3 0,8 – 1,2  2,0
S3Ni2,5CrMo 0,06 – 0,09 0,1 -0,3 1,2 – 1,6 0,5 0,5  2,5
S CrMo1 0,06 – 0,09 0,1 – 0,3 0,5 – 0,9 1,2 0,5
Dodatkowe informacje: Właściwości mechaniczne stopiwa
Granulacja: 3 – 20
Pakowanie: 25 kg PE – pokryta aluminiowa torba
Magazynowanie: Topnik powinien być przechowywany
w suchym pomieszczeniu
Zalecenia suszenia: Suszenie topnika w 300°C do 350°C
efektywnej temperatury topnika
Rm MPa Re MPa A5 [%] KV [J]
+20°C -40°C -60°C
S2 490 400 26 130 70
S3 530 450 25 130 80  60
S2Mo 570 490 23 110 47
S2Ni2 550 460 25 140 120  80
S3Ni2,5CrMo 820 740 18 90  70
S CrMo1 610 520 420 22 47

TAL 3000

Opis

TAL 3000 agglomerated flux with high alkalinity and low content of phosphorus and sulfur admixtures. The flux can be used for AC and DC welding. Low oxygen content in the weld provides the possibility of obtaining excellent mechanical properties. Thanks to the neutral chemical reactions of the flux, the chemical composition of the welded metal is fully controlled with the appropriate welding wire selection.

Chemical composition [%] Boniszewski coefficient: Weld deposit chemical analysis [%]
CaO + MgO 40%
Al2O3 + MnO 20%
CaF2 25%
SiO2 + TiO2 15%
3,0 C Si Mn Cr Mo Ni
S2 0,06 – 0,09 0,1 -0,3 0,8 -1,2
S3 0,06 – 0,09 0,1 -0,3 1,1 – 1,5
S2Mo 0,06 – 0,09 0,1 -0,3 0,8 -1,2  0,5
S2 Ni2 0,06 – 0,09 0,1 -0,3 0,8 – 1,2  2,0
S3Ni2,5CrMo 0,06 – 0,09 0,1 -0,3 1,2 – 1,6 0,5 0,5  2,5
S CrMo1 0,06 – 0,09 0,1 – 0,3 0,5 – 0,9 1,2 0,5
Additional information: Weld deposit mechanical properties:
Granulation: 3 – 20
Packaging: 25 kg PE – covered aluminium bag
Storage: The flux should be stored in a dry place
Recommendations for drying: Drying flux at 300°C to 350°C of the effective flux temperature
Rm MPa Re MPa A5 [%] KV [J]
+20°C -40°C -60°C
S2 490 400 26 130 70
S3 530 450 25 130 80  60
S2Mo 570 490 23 110 47
S2Ni2 550 460 25 140 120  80
S3Ni2,5CrMo 820 740 18 90  70
S CrMo1 610 520 420 22 47